Gitlab整合阿里云企业邮箱的配置文件模板

vi /etc/gitlab/gitlab.rb
gitlab_rails['smtp_enable'] = true
gitlab_rails['smtp_address'] = "smtp.bbtcat.cc"
gitlab_rails['smtp_port'] = 25
gitlab_rails['smtp_user_name'] = "gitlab@bbtcat.cc"
gitlab_rails['smtp_password'] = "P4$$W4RD"
gitlab_rails['smtp_domain'] = "bbtcat.cc"
gitlab_rails['smtp_authentication'] = "login"
gitlab_rails['smtp_enable_starttls_auto'] = false
gitlab_rails['smtp_tls'] = false
gitlab_rails['smtp_openssl_verify_mode'] = 'none'
gitlab_rails['gitlab_email_from'] = 'gitlab@bbtcat.cc'
gitlab_rails['gitlab_email_display_name'] = 'gitlab'
gitlab_rails['gitlab_email_reply_to'] = 'gitlab@bbtcat.cc'

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据